اطلاعیه تعطیلات

اطلاعیه تعطیلات

اطلاعیه تعطیلات

بدینوسیله به اطلاع دوستان میرساند به مناسبت شرکت در مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان ، فروشگاه از روز سه شنبه مورخه 97/06/27 تا تاریخ یکشنبه 97/07/01 تعطیل میباشد.
بدیهیست کلیه سفارشات واصله در این مدت از تاریخ 97/07/02 ارسال خواهد شد.