دریافت پروانه کسب دائم

دریافت پروانه کسب دائم

دریافت پروانه کسب دائم

آرسی ایبی افتخار دارد به اطلاع برساند بعنوان اولین فروشگاه اینترنتی تخصصی در زمینه محصولات رادیو کنترل موفق به دریافت پروانه کسب دائم از اتاق اصناف تهران گردید . 

ضمن تشکر از تمامی دوستانی که در این دوره ما را حمایت نموده و همیشه مشوق ما بوده اند .