جا ماندن یک یا دوقلم در سفارشات

جا ماندن یک یا دوقلم در سفارشات

جا ماندن یک یا دوقلم در سفارشات

با سلام

در برخی موارد دیده شده مشتریان محترم پس از انتخاب کالا یا کالاها و انجام مراحل خرید تمایل به اضافه کردن محصول یا محصولات دیگری به سفارش قبلی خود دارند در این حال تمایل ندارند که یک بار دیگر هزینه ارسال را پرداخت کنند در این صورت میتوانند به روش زیر عمل کنند

 
به سایت فروشگاه مراجعه کنید
خرید محصول جدید یا فراموش شده را انجام دهید در توضیحات مرقوم نمایید با فاکتور شماره XXX ارسال شود
نحوه دریافت را حضوری تعیین کنید سیستم فقط قیمت محصول را محاسبه کرده و پرداخت فقط برای قیمت محصول انجام میشود  کالای شما با سایر سفارشات ارسال خواهد شد
البته این روش با دوشرط قابل اجراست
1- در شرایطی که سفارش قبلی شما ارسال نشده باشد
2- از نظر حجمی با سفارش قبلی سازگار باشد در صورتی که از نظر حجمی و وزنی سفارشات باهم همسان نباشد امکان ارسال سفارش دوم با هزینه سفارش اول وجود نخواهد داشت .