توضیحات پرداخت آنلاین

توضیحات پرداخت آنلاین

توضیحات پرداخت آنلاین

پس از پرداخت در سایت امن بانک ملت حتماً منتظر بمانیید تا دوباره به سایت فروشگاه بطور اتوماتیک  بازگردانیده شوید در پرداخت های انلاین این سیستم را Call Back مینماند در این مرحله اطلاعات پرداخت توسط سایت دریافت کننده که در اینجا بانک ملت میباشد به سایت فروشنده ارسال میگردد و فروشگاه هم پرداخت شما را تایید کرده و برای شما ایمیل دریافت وجه و همچنین شماره حواله و فاکتور را ارسال میکند .

در صورتی که پس از پرداخت و اعلام سایت بانک مبنی بر پرداخت موفق اگر به سایت فروشگاه بازگردانیده نشوید اطلاعات پرداخت شما نیز برای سایت اعلام نشده و تایید دریافت از سایت به بانک ارسال نمی گردد در این صورت فاکتور شما بصورت معلق باقی مانده و بانک وجه شما را پس از چند ساعت برگشت خواهد داد ، جهت ایجاد سهولت در امر خرید حتماً پس از پرداخت لحضاتی صبر کنید تا اطلاعات مبادله و رسید قطعی پرداخت برای شما صادر گردد.

متشکریم